// سورس برنامه بررسی روت و نمایش مشخصات گوشی برای اندروید